Đêm Hoa Đăng
Lễ Hội Dược Sư Chùa Linh Sơn - Thích Trung đạo

Ai về lễ hội, chùa Linh Sơn
Miền quê Vạn giă, có núi sông
Có bóng dừa cao, soi bóng nước
Có Thầy từ ái, áo nâu sồng…

Có ngày nắng đẹp- Sáng núi xa
Có đêm rực rỡ, vạn đèn hoa
Vầng trăng vằng vặc, trời xanh thẳm
Như nụ cười xuân, khắp mọi nhà

Đêm trăng thắp sáng, ngọn đèn hoa
Con cúng dâng lên, đấng Phật Đà
Trầm hương thanh khiết, từ tâm thiện
Nguyện cầu an lạc, cơi người ta

Quỳ trước đài sen, con kính dâng
Tấm ḷng hiếu thảo, cánh hoa xuân
Nguyện cầu hồi hướng, về cha mẹ
Mạnh khỏe, an vui, giữa cuộc trần

Nguyện cầu Phật, Dược sư lưu ly
Đại nguyện vô cùng, Tâm từ bi
Chiếu soi bao cảnh, đời đau khổ
Thóat khỏi tam đồ, tham sân si

Nguyện cầu tất cả, chư hương linh
Quay về nương tựa, dưới đài sen
Xa ĺa mê lộ, tam đồ khổ
Đèn sáng lưu ly, chiếu cơi lành

Thích Trung đạo – Xuân Canh Dần 2010

 văn thơ - tác giả và tác phẩm: Quách Giao đóa sen hồng trên ḍng Hiền Lương - Thích Trung Đạo ngọn cờ quốc tổ | lễ hội Dược Sư - Nhật Uyển về đậy Linh Sơn - Thích Đồng Tu viết về ngôi chùa Linh Sơn - Nguyên Thắng bến không - Đ́nh Du lễ hội Dược Sư

trang nhà kính cám ơn quư tác giả đă đóng góp vào Đêm Hoa Đăng. Mong quư ngài hoan hỷ cho sự chậm trễ lên mạng và nếu có ǵ sơ xuất.

liên lạc với: duongduhao@comcast.net