Đêm Hoa Đăng
Bến Không – Nguyên Thắng

Cỏ mền phủ mấy vuông sân
Gạch son nâng bước bao lần người qua
Sương mai giăng lụa la đà
Nắng mai vương nếp cà sa ửng vàng

Bao đời ta măi đi hoang
Hàm ơn giọt nước mát ḍng Tào Khê
Dặm dài một tỉnh muời mê
Bâng khuâng mây trải nẻo về Viên Không

Hồ rêu cung biếc nửa ṿng
Nghiêng cành súng tím mát ḷng phương xa
Liễu mềm hờ rũ hiên hoa
Dép ai lẻ chiếc, hương trà c̣n đây

Nước là nước, mây là mây
Ai đi vớt ánh trăng lay giữa ḍng
Núi là núi, sông là sông
Bè lau neo sẵn bến Không đợi Người…..

 văn thơ - tác giả và tác phẩm: Quách Giao đóa sen hồng trên ḍng Hiền Lương - Thích Trung Đạo ngọn cờ quốc tổ | lễ hội Dược Sư - Nhật Uyển về đậy Linh Sơn - Thích Đồng Tu viết về ngôi chùa Linh Sơn - Nguyên Thắng bến không - Đ́nh Du lễ hội Dược Sư

trang nhà kính cám ơn quư tác giả đă đóng góp vào Đêm Hoa Đăng. Mong quư ngài hoan hỷ cho sự chậm trễ lên mạng và nếu có ǵ sơ xuất.

liên lạc với: duongduhao@comcast.net