Đm Hoa Đăng
Về đy Linh Sơn Lễ hội Dược Sư - Nhật Uyển


Linh Sơn vằng vặc trăng rằm
Dược Sư lễ hội đầu năm ta về

Qua cầu Hiền Lương ni sng bừngcnh n
Cha Linh sơn hiện ra giữa nắng ấm ma xun
Tiếng chung ngn ha điệu thở rưng rưng
Mặt trời thắp ln từng đầu cy ngọn cỏ

Thắp sng nguồn thing đa trầm hương dng lửa
Mi cha qu hương bờ my trắng ngn năm
V dng sng an nhin nhịp cầu qu in bng
Giọt nước no soi gương mặt ta xưa

Qua cầu Hiền Lương ni cao ha biển rộng
Hải triều m vang nhịp thở thanh bnh
Dừng chn bước đy cha xưa chốn cũ
Ta gọi người cy l bỗng ha m

Cy l ma xun đn chim n bay về
Cha Linh sơn vang khc ht tnh qu
Cầm tay nhau kết giăng đn hoa lễ Phật
Hội Dược Sư bừng thắm mi nụ cười

Qua cầu Hiền Lương miền trời xanh my trắng
Ngi cha Linh Sơn hồn thing ni sng ha quyện
Lễ hội Dược sư về đy thắp sng đa trầm hương cầu nguyện
Nắng ngn năm bừng khắp ci yu thương

Ngi cha Linh Sơn, ơi nguồn cội qu hương
Nắng phương đng lung linh từng đầu cy ngọn cỏ
Giọt nước trng khơi về đy ha dng nguời trăm sng nghn suối
Lễ hội Dược Sư bừng ln trong nắng ấm ma Xun

Nhật Uyển Canh Dần 2010

 văn thơ - tc giả v tc phẩm: Quch Giao đa sen hồng trn dng Hiền Lương - Thch Trung Đạo ngọn cờ quốc tổ | lễ hội Dược Sư - Nhật Uyển về đậy Linh Sơn - Thch Đồng Tu viết về ngi cha Linh Sơn - Nguyn Thắng bến khng - Đnh Du lễ hội Dược Sư

trang nh knh cm ơn qu tc giả đ đng gp vo Đm Hoa Đăng. Mong qu ngi hoan hỷ cho sự chậm trễ ln mạng v nếu c g sơ xuất.

lin lạc với: duongduhao@comcast.net