Đêm Hoa Đăng
Bóng Cờ Quốc Tổ - Bên Ḍng Sông Hiền Lương - Thích Trung đạo

Soi xuống ḍng sông đóa hoa mây trắng
Hẹn ước vô ngôn- Xuân đến lại về
In giữa trời xanh màu cờ quốc tổ
Ôi bốn ngàn năm – hùng vĩ sơn khê

Đông hải- Trường sơn hồn thiêng sông núi
Hồng hà vươn vai nối nhịp Cửu long
Chiều xuân ơi! Khói lam quanh đê vắng
Có phải là sương giăng mắc Hương giang

Ôi đất mẹ khô cằn và diễm lệ
Đă chắt chiu ḍng sữa ngọt vô cùng
Để chúng con mấy ngàn năm vẫn thế
Giương ngọn cờ quốc tổ giữa sắc xuân

Xuân Canh Dần 2010

 văn thơ - tác giả và tác phẩm: Quách Giao đóa sen hồng trên ḍng Hiền Lương - Thích Trung Đạo ngọn cờ quốc tổ | lễ hội Dược Sư - Nhật Uyển về đậy Linh Sơn - Thích Đồng Tu viết về ngôi chùa Linh Sơn - Nguyên Thắng bến không - Đ́nh Du lễ hội Dược Sư

trang nhà kính cám ơn quư tác giả đă đóng góp vào Đêm Hoa Đăng. Mong quư ngài hoan hỷ cho sự chậm trễ lên mạng và nếu có ǵ sơ xuất.

liên lạc với: duongduhao@comcast.net