Đêm Hoa Đăng
Lễ Hội Dược Sư – Tổ đ́nh Linh Sơn - Đ́nh Du

Sáng nay khai hội Dược Sư
Trụ tŕ bổn tự lắm khi khắp ̣a
Nhớ ơn Tổ đức sâu dày
Khai sơn vỡ đất xây ṭa Pháp Luân
Bây chừ cảnh đó c̣n đây
Ḍng sông chứng tích ngày ngày vẫn xuôi.

Nh́n quanh ḷng lại bùi ngùi
Nhớ Người nhớ cảnh nhớ thời Sa di
Biết bao kư ức duy tŕ
Nói sao cho hết, viết ǵ cho xong
Để rồi nước mắt lưng tṛng
Cầu xin Phật Tổ độ đồng chúng sanh
Cầu cho mưa thuận gió lành
Người người vui hưởng lễ đàn linh thiêng.

Pháp mầu ôi quá diệu huyền,
Nhất tâm tŕ niệm là thuyền qua sông.
Ngày 13 tháng Giêng Canh Dần


Đ́nh Du

 văn thơ - tác giả và tác phẩm: Quách Giao đóa sen hồng trên ḍng Hiền Lương - Thích Trung Đạo ngọn cờ quốc tổ | lễ hội Dược Sư - Nhật Uyển về đậy Linh Sơn - Thích Đồng Tu viết về ngôi chùa Linh Sơn - Nguyên Thắng bến không - Đ́nh Du lễ hội Dược Sư

trang nhà kính cám ơn quư tác giả đă đóng góp vào Đêm Hoa Đăng. Mong quư ngài hoan hỷ cho sự chậm trễ lên mạng và nếu có ǵ sơ xuất.

liên lạc với: duongduhao@comcast.net