trang nhà

chùm ảnh lễ hội tập 1  |  tập 2  | tập 3  | tập 4 | tập 5 | An vị Phật Di Lặc

diễn từ khai hội của Thượng Tọa Trú tŕ

thơ Thích Trung Đạo - Lễ Hội...

Ư nghĩa hoa đăng trong lễ hội Dược Sư

thơ Thích Trung Đạo - Ngày Về...

hành trang bồ tát Quán Thế Âm

 

Ngày Về Chùa Linh Sơn
Thích Trung Đạo

Xe dừng lại bên cầu Hiền Luơng
Con đuờng thôn đưa con về đất Phật
Cây thị tṛn xoe ngàn bàn tay lá vẫy
Linh Sơn ơi! Thân thiết tự bao giờ

Con về đây ngồi lặng để nghe ra
Ḷng b́nh an long lanh vầng trăng muộn
Trăng hạ tuần hiền ḥa soi bóng nuớc
Núi xa xa biên biếc đẹp trầm tư

Giao cảm vời cao làn gió nhẹ đưa
Cờ ngũ sắc bay giữa đêm trăng huyền diệu
Ḍng sông vươn vai mơ màng bóng khói
Khói bên sông ôm giấc ngủ xóm làng

Đất bao dung trong nhịp thở b́nh an
Đất thuơng quê đất giữ ǵn chùa tháp
Đất thiêng liêng bởi chân nguời đă buớc
Đất nhiệm mầu mang hạt giống từ bi

Suơng khói khơi vơi lặng lẽ trăng khuya
Tiếng chuông ngân nga qua làng qua núi
Tiếng chuông đưa xa hương trầm vời vợi
Truớc Phật đài thấp thoáng bóng thiền Tăng.