trang nhà

chùm ảnh lễ hội tập 1  |  tập 2  | tập 3  | tập 4 | tập 5 | An vị Phật Di Lặc

diễn từ khai hội của Thượng Tọa Trú tŕ

thơ Thích Trung Đạo - Lễ Hội...

Ư nghĩa hoa đăng trong lễ hội Dược Sư

thơ Thích Trung Đạo - Ngày Về...

hành trang bồ tát Quán Thế Âm

 

 


DIỄN TỪ KHAI HỘI DƯỢC SƯ CỦA THƯỢNG TOẠ TRÚ TR̀ TỔ Đ̀NH LINH SƠN – KHÁNH HOÀ


Nam Mô Dựơc Sư Lưu Ly Quang Vuơng Như Lai


Kính bạch chư Tôn Ḥa thuợng chứng minh
Kính bạch chư Tôn Thuợng tọa, Đại đức Tăng ni
Kính thưa quư thiện hữu tri thức, qúy nam nữ Phật tử gần xa


Hôm nay ngày 13 tháng Giêng năm Kỷ Sửu, tại Đạo tràng Tổ đ́nh Linh Sơn – Van Ninh, Khánh Hoà, Tăng ni và Phật tử long trọng tổ chức Lễ Hội Duợc Sư để nguyện cầu Quốc thái dân an, nguyện cầu âm siêu duơng thái, ḥa b́nh trên thế giới và sự ấm no, khỏe mạnh cho tất cả mọi nguời

Kính bạch quư ngài,
Kính thưa liệt quư vị,
Nhân mùa xuân về trên quê huơng, hoa xuân khoe sắc, cỏ cây nẩy lộc đâm chồi, ḷng nguời cũng hoan hỷ đón chờ ngày mới tốt đẹp hơn…. Tíết trời là thế, vận hành không ngừng nghĩ – Và ḷng nguời cũng biến đổi vô thuờng, thế nên trong cơi Ta bà ngũ truợc không dễ mấy ai có đuợc sự tự tại, vạn sự thuận duyên mà thuờng là gặp những chướng duyên nghịch cảnh. 

Với tâm chí đại thừa, tu sĩ chúng tôi vô cùng mong mỏi nh́n thấy cảnh an vui trong thôn xóm. Muốn thấy trên môi trẻ thơ những nụ cuời hồn nhiên chứ không phải đôi mắt cháu con nḥa lệ. Muốn thấy trên guơng mặt dân quê sự chất phát thuần ḥa thay v́ nét hằn sâu của lo toan đời thuờng cơm áo. Muốn thấy khói lam chiều từ bếp nhà ai đầm ấm bên nhau chứ không phải là khói lửa ly tạo thời chinh chiến.
Đất nuớc chúng ta đă ḥa b́nh thống nhất trên 30 năm là một phuớc duyên rất lớn để từ đây tay trong tay xây dựng và phát triển quê huơng. Thế nhưng v́ nhiều lư do, v́ nhiều nghịch cảnh, chướng duyên, đồng bào c̣n những cảnh khổ đời thuờng, nhất là ở nông thôn…. V́ thế, chúng tôi đem hết tâm thành tổ chức lễ hội Dựơc Sư nhân ngày tết Nguyên Tiêu từ ngày 13 đến ngày Rằm tháng Giêng để nguyện cầu sự an lạc cho mọi nguời, cho âm siêu, duơng thái.


Kính bạch quư Ngài – Kính thưa liệt vị
Trong Kinh Duợc Sư Lưu Ly Sám Pháp, Đức Thế tôn đă nói về Phật Dược sư Lưu Ly Quang thời c̣n hành bồ tát hạnh đă phát 12 nguyện lớn rằng:

 • Thứ nhất: Nguyện khi đuợc tuệ giác vô thuợng th́ bản thân ánh sáng rực rở, soi chiếu vô số thế giới…

 • Thứ hai: Thân như ngọc lưu ly, trong ng̣ai trong suốt, tráng lệ hơn nhật nguyệt, chúng sanh đuợc sáng soi.

 • Thứ ba: Vận dụng vô luợng phuơng tiện làm cho mọi nguời đuợc đầy đủ, ấm no, không thiếu thốn.

 • Thứ tư: Những kẻ thanh văn, duyên giác đều đuợc khai ngộ bằng pháp đại thừa.

 • Thứ năm: Nghe đuợc danh hiệu, phục hồi tịnh hạnh, không rơi vào đường dữ.

 • Thứ sáu: Chuyển hóa thân tuớng những kẻ không đủ giác quan, bệnh tật khổ đau, niệm danh hiệu rồi giác quan ḥan bị, thông minh hết bịnh.

 • Thứ bảy: Nguyện cho những kẻ bị bệnh khổ không nơi nuơng tựa, cô độc lẻ loi, không thuốc uống khi bệnh, thiếu cơm ăn áo mặc, không c̣n khốn khổ.

 • Thứ tám: Nguyện cho nguời nữ không c̣n bức năo khổ đau, chuyển tuớng truợng phu cho đến thực hiện tuệ giác vô thuợng.

 • Thứ chín: Nguyện cho mọi nguời thóat khỏi mạng luới ma vuơng, khỏi sa vào rừng rậm ác kiến để thực hiện đạo bồ tát mau thành tựu tuệ giác bồ đề.

 • Thứ muời: Nguyện cho những kẻ bị gông cùm, tra khảo, khổ đau trong lao ngục thóat khỏi tai ương , tiêu tan sự lo âu, sợ hăi, khổ sở chốn tù đày.

 • Thứ muời một: Nguyện cho những kẻ v́ cái ăn mà tạo ác nghiệp được thực phẩm tuyệt diệu, xa ĺa ác nghiệp huởng đuợc an vui.

 • Thứ muời hai: Nguyện cho những nguời nghèo khổ không có y phục, bị chích đốt v́ muỗi ṃng, nóng lạnh đuợc đầy đủ y phục tuyệt diệu và đầy đủ phuơng tiện tốt lành…


Kính bạch chư tôn đức,
Kính thưa liệt vị,
V́ thâm tín lời dạy của Thế Tôn, v́ tiếp nối chí nguyện đại thừa của lịch đại Tổ sư – Thuợng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh, chúng tôi kiên định tổ chức Lễ hội Duợc Sư hằng năm tại Tổ đ́nh Linh Sơn - Vạn Ninh, Khánh Hoà. Hôm nay, ngày khai hội đă đuợc chư Tôn đức chứng minh và tín đồ gần xa tham gia lễ hội. Đây là thắng duyên để chí nguyện phụng sự chúng sanh cúng duờng chư Phật thành tựu viên măn.

Nhân ngày đầu Xuân, chúng con kính chúc chư tôn ḥa thuợng pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ. Xin thân chúc chư Tăng ni và Phật tử muời phuơng chân cứng đá mềm trên con đuờng học đạo và tu đạo, luôn luôn đuợc soi chiếu bởi hào quang trí giác của Như Lai.

Xin đuợc trân trọng khai hội Duợc Sư tại Tổ Đ́nh Linh Sơn - Vạn Ninh, Khánh Hoà.


Nam mô Chứng minh sư bồ tát ma ha tát.

 


lễ đài


xe hoa