header

HÌNH ẢNH LỄ CUNG NGHINH XÁ LỢI TỔ KHAI SƠN NHẬP BẢO THÁP TẠI TỔ ĐÌNH LINH SƠN


xaloisml
 

Ngày mùng 10 tháng Giêng năm Nhâm Thìn (nhằm ngày 01/02/2012), Tổ đình Linh Sơn trang nghiêm tổ chức lễ cung nghinh xá lợi Tổ khai sơn nhập bảo tháp. Tổ đã viên tịch cách nay trên 250 năm nhưng Tổ vẫn để lại nhục thân xá lợi quý báu cho hậu thế tôn thờ. Ngôi tháp cũ nằm về phía Đông của Tổ đình cách chừng 150 mét, trước đây thuộc trong khuôn viên chùa nhưng nay đã bị vườn nhà của dân chen lấn.

TỔ  KHAI SƠN CHÙA CỔ TÍCH SA LONG HAY CHÙA  SẮC TỨ LINH SƠN - KHÁNH HÒA

T ổ Đại Bửu, còn được gọi là Kim Cang Đại lão hòa thượng Tổ sư. Ngài thuộc thiền phái Lâm Tế - Liễu Quán đời thứ 37, húy thượng Đại hạ Bửu Pháp hiệu Kim Cang. Ngài quê ở Quảng Nam băng ngàn vào hoằng hóa độ sanh ở Khánh Hòa. Ngài chấn tích khai sơn chùa Sa Long ở thôn Hiền Lương, huyện Vạn Ninh tỉnh Khánh Hòa vào đầu thế kỷ 18. Năm Tự Đức thứ 21 (1868), chùa Sa long bị thất hỏa, sau khi được xây cất lại, đổi tên là chùa Linh Sơn.
Hiện nay trong vườn chùa có cây đại cổ thụ hơn 300 năm tuổi. Theo lược sử của Chùa Linh Sơn kể lại về sự tích Tổ  Đại Bửu như sau:

Khi xưa lúc chưa lập chùa, Tổ Đại Bửu đến ngồi tu thiền ờ gốc cây kén đó. Khu rừng này rất rập rạp và có nhiều ác thú. Trong thời gian Tổ ngồi thiền định ở gốc cây kén, lại có một con cọp đến bên cạnh, không quấy phá gì mà còn sanh nở một cách tự nhiên.

Vào thời kỳ  Tây Sơn 1771 - 1801, có lệnh tịch thu chuông tượng đồng ở các đình chùa để đúc tiền và đúc khí giới, để cho Pháp khí khỏi phạm giới sát, người trong chùa đem chôn giấu đại hồng chung và tiểu hồng chung. Sau khi nhà Tây Sơn bị vua Gia Long đánh dẹp, chấm dứt chiến tranh, người trong chùa đi tìm các chuông đó nhưng không thấy. Mãi đến một thời gian sau khá lâu, có một bà lão đi mò cua bắt ốc, bất ngờ tìm thấy ở cửa sông Hiền Lương có một tiểu hồng chung.  Cửa sông ở giáp ranh hai làng Hiền Lương và Tân Đức, dân cả hai làng thấy vật xưa quý nên giành nhau để mang về làng mình. Việc tranh giành, thưa kiện lên quan địa phương xét xử. Quan xử: làng nào có chùa thì được thỉnh chuông về chùa. Làng Hiền Lương có chùa Linh Sơn nên được thỉnh chuông. Đúng là châu về hợp phố. Trên tiểu hồng chung có ghi rõ ngày đúc chuông là "Cảnh Hưng Nhị thập nhị niên, Tân Tị, bát ngoạt..." tức là tháng 8 năm Tân Tị, niên hiệu Cảnh Hưng 22 (1761). Và trên chuông còn ghi Đại Lão Hòa Thượng Đại Bửu chứng minh .

Tổ Đại Bửu, viên tịch vào ngày mồng một tháng Giêng năm Giáp Thân tức năm 1764 Dương lịch.

Nam mô Tự Lâm Tế Chánh Tông Tam thập Thất thế Khai sơn cổ tích Sa Long - Sắc tứ Linh Sơn tự Tổ đình húy thựơng Đại hạ Bảo hiệu Kim Cang Đại lão Hòa Thượng Tổ Sư giác linh tác đại chứng minh

 

 

thienduong

xaloi

xaloi

xaloi small xaloi xaloi trutri xaloi
xaloi xaloi xaloi xaloi xaloi xaloi
xaloi xaloi xaloi xaloi xaloi xaloi
trang nhà - todinhlinhson.com